Марія Грищенко

Аналітикиня відділу міського розвитку Аналітичного центру CEDOS

Про спікера
Аналітикиня відділу міського розвитку Аналітичного центру CEDOS. Соціологиня. Досвід роботи саме у сфері міських досліджень 5 років. Сферою роботи є дослідження міських спільнот, соціальні дослідження публічного простору на теоретичному та прикладному рівні (передпроектні дослідження), дослідження розвитку громадянського суспільства в містах та стратегій міського управління, мережевий аналіз, впровадження механізмів залучення жителів до процесу прийняття рішень (партиципація в міському управлінні та міському плануванні).

Адженда лекції першого модуля:

1. Загальний огляд методів соціальних досліджень, що дасть можливість "прочитати публічний простір", виявити риси соціальної складової життя місця, зрозуміти практики використання простору та виявити його аудиторію, зрозуміти історію місця через міський сторітейлінг, а також з'ясувати проблеми та потреби жителів та користувачів простору.
2. Опитування в соціології - кількісні та якісні опитування. Як обрати потрібний метод? Кого опитувати? Скільки таких має бути людей?
3. Як правильно задавати питання?
4. Що робити з результатами опитування далі - аналіз отриманої інформації та формування висновків.
5. Альтернативні методи міських досліджень.

Матеріал буду подавати на основі прикладів з міських досліджень.